O agenție imobiliară a încheiat un contract de prestări servicii cu o persoană fizică prin care se obliga să organizeze procesul de vânzare a unui chioșc cu o suprafață totală de 35 m2 , din municipiul Chișinău. În schimb, proprietarul imobilului urma să achite 5% din prețul de vânzare, care a fost estimat la suma de 26.500 de euro. După două luni, proprietarul a informat agentul imobiliar că a vândut singur chioșcul și a cerut ca să fie șters anunțul de vânzare. Compania a solicitat, însă, să-i fie plătit comisionul indicat în contract. Conform calculelor făcute, acestea trebuia să fie puțin peste 1.300 de euro. Cererea prealabilă în acest sens a rămas nesoluționată, așa că disputa a ajuns în instanță. Judecătoria Chișinău, sediul Central, dar și Curtea de Apel Chișinău au dat dreptate companiei imobiliare și a obligat persoana să achite comisionul prevăzut în contract. Decizia acestora a fost, însă, casată recent de Colegiul lărgit al Curții Supreme de Justiției. Magistrații de la instanța supremă au dat câștig vânzătorului imobilului. Magistrații au spus că agenția imobiliară are dreptul de a cere repararea prejudiciului material cauzat, însă trebuie ”să demonstreze că a suferit un prejudiciu direct, care reprezintă consecințele negative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial (moral) pe care acesta le-a suportat la restabilirea dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale. În esență, prejudiciul efectiv sau pierderea efectivă este valoarea exprimată în bani cu care s-a micşorat patrimoniul creditorului, fie prin scăderea activului fie prin creşterea pasivului din cauza neexecutării unei obligaţii”. Astfel, instanța a spus că suma de bani cerută drept comision trebuie să fie calificată drept venit ratat și nu prejudiciu suferit. Asta pentru că, de fapt, ”compania a pretins un venit care ar fi fost posibil în condiţiile unui comportament normal din partea autorului prejudiciului în împrejurări normale, avându-se în vedere un comportament obişnuit în cadrul participării la circuitul civil obişnuit. Astfel, venitul ratat constituie lipsa obţinerii unor foloase patrimoniale pe care creditorul le-ar fi obţinut, lipsa de sporire a patrimoniului, deşi acesta putea şi trebuia să sporească, dacă nu ar fi fost săvârșită pretinsa faptă ilicită”. Mai mult, în cazul venitului ratat, compania trebuie ”să dovedească posibilitatea obiectivă, reală şi nu închipuită, a obţinerii unor venituri, luând în considerare conjunctura dintre cerere şi ofertă pe piaţa de mărfuri, dar și servicii, concurenţa, existenţa resurselor materiale şi forţei de muncă necesare realizării activităţii sale productive, comerciale. Lipsa unuia din factorii enumerați ar avea ca rezultat o simplă coincidenţă în timp a pierderilor cu micşorarea volumului realizărilor de către creditor, dar nu ratarea unui venit prin vina debitorului. Totodată, devizul despăgubirilor trebuie să fie precis și chibzuit”. Examinând dosarul, magistrații au stabilit că agentul economic nu a întreprins nicio măsură pentru a demonstra prețul la care a fost vândut bunul imobil din contract. Or, în contract se stipulează obligația de a nu intra în relații cu alte persoane, dar nu de a dispune de dreptul de proprietate în privința bunului său, în special, de a stabili un alt preț, pe care-l consideră corespunzător cu interesele ei patrimoniale. Astfel, instanța a spus că agenția imobiliară nu a putut să dovedească că i-a fost cauzat un prejudiciu egal cu suma solicitată. De asemenea, judecătorii au analizat dacă acțiunele proprietarului de imobil pot fi calificate drept o neexecutare a obligației contractuale. În acest sens, instanța a menționat că pentru angajarea răspunderii contractuale urmează a fi dovedită legătura cauzală între încălcarea (neexecutarea) obligaţiilor şi pagubele cauzate, precum şi mărimea acestora. Toate aceste elemente trebuie să fie întrunite cumulativ. Prin urmare, Curtea Supremă de Justiție a decis să respingă solicitările companiei cu privire la repararea prejudiciului material. Decizia este irevocabilă. Hotărârea completă a instanței de judecată poate fi accesată aici.