Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit - Formularul CET18 a intrat în vigoare. Formularul, dar și Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit au fost publicate în Monitorul Oficial. Prima perioadă fiscală de raportare va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018. Dreptul de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. Declaraţia se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul fiscal) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal). Declaraţia poate fi completată atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. În formular se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Documentul este structurat în cinci părți. Acestea sunt:
  • Secţiunea întâi - Informaţie generală;
  • Secţiunea a doua - Calculul obligaţiei fiscale pentru rezidentul Republicii Moldova;
  • Secţiunea a treia - Calculul obligaţiei fiscale pentru persoana fizică nerezidentă;
  • Secţiunea a patra - Calculul creşterii sau pierderii de capital;
  • Secţiunea a cincea (facultativă) - Desemnarea procentuală.
Declaraţia se prezintă la orice Serviciu Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampila cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia sau recipisa eliberată în modul general stabilit.