Evaluarea condițiilor de muncă pentru confirmarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase se va efectua de comisia creată la nivel de unitate (constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă), serviciul intern de protecție și prevenire și/sau servicii externe de protecție și prevenire. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind modul de evaluare a condițiilor de muncă la locurile de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiții avantajoase. Proiectul prevede că evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă se va efectua nu mai rar decât o dată la cinci ani și ori de câte ori se modifică condițiile de muncă și apar riscuri noi. Totodată, este reglementat modul de întocmire a Listei locurilor de muncă care acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase. De asemenea, autorii proiectului propun abrogarea Hotărârii Guvernului ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atestare a locurilor de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiilor în condiţii avantajoase”. Potrivit legislației în vigoare, de pensie în condiții avantajoase pot beneficia unele persoanele implicate în următoarele categorii de activități:
  • lucrări în subteran în minele de extracție a pietrei;
  • industria chimică;
  • prelucrarea metalelor;
  • industria electrotehnică;
  • transportul feroviar;
  • lucrări cu substanțe radioactive și surse de radiații ionizate;
  • instituțiile de ocrotire a sănătății;
  • unele categorii de profesii generale.
Angajații ale căror ocupații sunt prevăzute în listă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase, dacă locurile lor de muncă corespund criteriilor indicate. De asemenea, angajații trebuie să fie încadrați pe durata întregii zile de muncă, adică trebuie să execute lucrările într-un interval ce nu este mai mic de 80% din durata totală a timpului de muncă. Pensia se acordă indiferent de nivelul de studii și categorie de calificare. Dacă persoana cumulează, însă, o funcție prevăzută în această listă, atunci pensia se acordă în condiții generale.