Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) se reorganizează, prin fuziune cu 35 de agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, devenind autoritatea administrativă cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Instituția va avea subdiviziuni teritoriale la nivel local, fără personalitate juridică, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul ocupării și migrației forței de muncă, protecției sociale în caz de șomaj. Prevederile sunt incluse într-un proiect propus pentru consultări publice de către Minusterul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Efectivul limită a ANOFM va fi în număr de 250 de unităţi, dintre care aparatul central va constitui 50 de unități, iar subdiviziunile teritoriale - 200 unități. Structura organizatorică a ANOFM la nivel central include:
 • conducerea ANOFM, incluzând un director și doi directori adjuncți;
 • direcția implementarea politicii de ocupare;
 • direcția planificare bugetară, evidență contabilă și plăți;
 • direcția migrația forței de muncă;
 • direcția management instituțional;
 • direcția tehnologii informaționale;
 • serviciul de monitorizare;
 • serviciul juridic;
 • serviciul audit intern;
 • centrul de apel;
 • observatorul pieței muncii.
Aparatul central al ANOFM va fi responsabil de coordonarea implementării politicii de ocupare a forței de muncă la nivel național, coordonând activitatea subdiviziunilor teritoriale. De asemenea, exclusiv aparatului central al ANOFM îi vor revine funcțiile: de cercetare și prognoza pieței muncii, implementarea politicii de migrație a forței de muncă, achizițiile de bunuri și servicii pentru toate subdiviziunile teritoriale, efectuarea tuturor plăților legate de plata salariilor personalului, prestarea serviciilor, măsurilor de ocupare a forței de muncă, etc. Rolul subdiviziunilor teritoriale va fi deservirea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din raionul respectiv, monitorizarea pieței muncii și conlucrarea cu toți actorii de pe piața muncii la nivel local. Structura dată va permite implementarea și monitorizarea eficientă a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, prin centrarea la nivel teritorial pe relaționarea directă cu clienții (șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă și angajatori).