Unitățile comerciale cu profil alimentar care funcționează în incinta stațiilor peco ar putea avea dreptul să comercializeze produse alimentare neambalate. Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat pentru consultări publice un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere. Documentul prevede că în unitățile de comerț din incinta stațiilor, produsele alimentare se comercializează cu respectarea cerinţelor Regulamentului sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.931/2011 ”Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”. Unitățile de alimentație publică din incinta stațiilor activează cu respectarea cerințelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1209/2007 ”Cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică”. Autorii inițiativei susțin că proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în vederea ajustării cadrului normativ existent, astfel încât să se creeze premisele necesare pentru desfășurarea, în condiții de inofensivitate și siguranță alimentară, a comerțului cu produse alimentare în unitățile comerciale de pe teritoriul stațiilor de alimentare cu produse petroliere. Redacția în vigoare a punctului 6 din Regulamentul stipulează că în unităţile de comerţ din incinta staţiilor pot fi comercializate numai produse alimentare ambalate. Autoritățile susțin că această restricție nu este justificată prin prisma protecției interesului public și ar putea avea efectul de a distorsiona concurența pe piața serviciilor de alimentație publică prin limitarea drepturilor întreprinderilor de a comercializa produse alimentare neambalate și/sau de a presta servicii de alimentație publică pe teritoriul stațiilor, în mod contrar prevederilor din Legea concurenței, care interzice ”orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum: a) limitarea drepturilor întreprinderilor de procurare ori comercializare (...)”.