Uniunea Avocaților din Moldova selectează cinci apărători care vor participa la evaluarea implementării legislației în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit unui anunț publicat pe pagina Uniunii, în perioada 1-12 octombrie în Republica Moldova va avea loc vizita de lucru a experților Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei care vor evalua sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova pentru perioada 2013-2017. Evaluatorii urmează să intervieveze toate instituțiile responsabile de implementarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv, Uniunea Avocaților din Republica Moldova pentru a stabili eficiența implementării Legii. Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor solicită nominalizarea reprezentanților Uniunii Avocaților care vor participa în cadrul ședințelor de lucru cu evaluatorii. Conducerea Uniunii propune nominalizarea a cinci apărători. Aceștia trebuie să dispună de calități și cunoștințe profesionale suficiente în domeniul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Termenul limită pentru prezentarea candidaturilor este 25 septembrie. Potrivit Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, avocații, indiferent de formele de organizare a profesiei de avocat, sunt entități raportoare și efectiv obligate să întreprindă acțiuni privind identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în domeniul propriu de activitate, ținând cont de evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național, precum și de criteriile și factorii stabiliți de organele cu funcții de supraveghere.