Contractul și voucherul turistic nu vor mai conține informații despre licențierea turoperatorilor și agențiilor de turism. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, ținând cont că în contextul reformei cadrului juridic, prin Legea nr. 185/2017 a fost exclusă licențierea turoperatorilor și agențiilor de turism. Din acest considerent, se propune excluderea din modelul contractului touristic și modelul voucherului touristic a prevederilor ce țin de licențiere. Totodată, pentru facilitarea verificării de către consumator (turist) a legalității activității agentului economic, se propune includerea în actele vizate a codului IDNP. Utilizarea modelului contractului de servicii turistice și a voucherului ca parte componentă a acestuia se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 1470/2001. Din anul 2009 până în anul 2018 elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul turismului se realizau de către Agenția Turismului, organul central de specialitate în domeniul turismului, subordonat Guvernului. În rezultatul reformei administrației publice centrale, atribuțiile Agenției Turismului au fost distribuite diferitor autorități:
  • elaborarea politicii în domeniul turismului a fost trecută în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii;
  • implementarea politicii statului privind promovarea turismului a fost trecută în competența Agenției de Investiții;
  • efectuarea clasificării structurilor de primire turistică și evidența patrimoniului turistic – în competența Agenției Servicii Publice;
  • controlul calității serviciilor turistice și recepționarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice – în competența Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) se desemnează responsabilă de recepția dărilor de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice. Totodată, mecanismul de organizare a recepției dărilor de seamă urmează să fie elaborat și aprobat de către APCSP.