Persoana care se află la volanul mijlocul de transport se înlătură de la conducerea acestuia, de către organul de constatare, dacă există temeiuri suficiente că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de alcool sau de alte substanțe. Completările la Codul de procedură penală au fost publicate în Monitorul Oficial și urmează să fie aplicate din luna decembrie. Conform noilor norme, persoana în privința căreia există bănuieli că se află în stare de ebrietate, este obligată să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sânge și de eliminări ale corpului pentru analiză. Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere se ridică și, dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul constatării infracțiunii. Faptul aducerii mașinii la parcarea specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliție se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
  • tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile;
  • numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare și ale persoanei care a organizat aducerea;
  • temeiul de fapt și temeiul juridic care au determinat aducerea mijlocului de transport;
  • denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon ale persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcare;
  • adresa parcării sau a subdiviziunii de poliție;
  • data și ora încheierii procesului-verbal;
  • numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare sau la subdiviziunea de poliție.
Procesul-verbal se perfectează în patru exemplare: unul rămâne la persoana care a decis aducerea mijlocului de transport la parcare, al doilea se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea se înmânează persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se dă proprietarului sau posesorului mijlocului de transport ori i se expediază recomandat la domiciliu. Organul de constatare informează neîntârziat serviciul de gardă al poliției despre aducerea mijlocului de transport la parcare. Mijlocul de transport se restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru aducerea la parcare. Cheltuielile de ridicare, transportare și depozitare a mijlocului de transport se suportă de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul penal.