O societate de investiții, cu peste 20 de ani de experiență, a rămas fără licență. Potrivit unei decizii a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), în urma examinării cererii Societății pe acțiuni ”Fincom” s-a decis retragerea licenței de societate de investiții de categoria B. Licența i-a fost eliberată de CNPF în anul 2015 pe termen nelimitat. În hotărâre se mai menționează că pentru radierea din Registrul licențelor sau autorizațiilor pentru activitate pe piața de capital, Societatea pe acțiuni ”Fincom” va întreprinde toate măsurile necesare prevăzute de legislație pentru încetarea activității profesioniste pe piața de capital, cu informarea CNPF în decurs de 30 zile din data intrării în vigoare a hotărârii, cu anexarea documentelor confirmative. Compania de brokeraj ”Fincom” SA a fost înființată în anul 1995. Potrivit informațiilor publicate pe pagina sa de internet, societatea este membru fondator al Bursei de Valori a Moldovei și al Asociației Brokerilor și Dealerilor din Republica Moldova. Conform Legii privind piaţa de capital, licenţa de categoria B permite societăţii de investiţii să desfăşoare următoarele servicii şi activităţi:
  • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  • executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
  • managementul portofoliului;
  • consultanţa de investiţii;
  • plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;
  • administrarea fiduciară a investiţiilor;
  • consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;
  • operaţiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiţii;
  • cercetări în investiţii şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare.
Licenţa de categoria B interzice tranzacţionarea instrumentelor financiare din cont propriu şi intermedierea subscrierii în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm.