Un bărbat s-a plâns la Comisia pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților că avocatul Valeriu Meleca ar fi încasat de la el sumele de 1.000 euro şi 40.300 lei în schimbul prestării serviciilor de asistenţă juridică. Banii i-au fost înmânați în incinta unei cafenele, iar singura dovadă a încasării a fost o recipisă. Avocatul nu a semnat cu clientul său un contract de prestare servicii și nu i-a eliberat nici bon fiscal pentru sumele încasate. Autorul plângerii susține că abaterile comise de avocat l-au determinat să aibă dubii referitor de integritatea acestuia, din care motiv a consultat site-ul oficial al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova și a constat că acesta nu figurează în listele avocaţilor cu drept de exercitare pentru anul 2018. Astfel, bărbatul a decis să renunţe la orice tranzacţii cu Meleca şi să-i solicite returnarea integrală şi imediată a banilor primiţi. Petiționarul susține că ”replica avocatului a fost una total neaşteptată. Acesta a invocat, că timp de o zi a reuşit să investească banii primiţi într-o afacere cu bijuterii și nu-i poate returna sumele primite”. ”Toate acestea mi-au fost comunicate pe un ton batjocoritor, insinuând, că nimeni nu-l va putea obliga să restituie sumele băneşti. Abordarea batjocoritoare, avocatul şi-a manifestat-o şi faţă de fosta mea soţie, care a participat la toate întâlnirile cu el. Meleca şi-a permis pe un ton zeflemitor să o complementeze pe făcându-i avansuri indecente”, mai notează autorul sesizării. Contactat de un membru al Comisiei, avocatul a declarat că nu dorește să se prezinte la ședința Comisiei pentru etică și disciplină, că este de acord să-i fie retrasă licența pentru exercitarea profesiei de avocat și că el a obosit să activeze mai departe în cadrul Uniunii Avocaților. În urma examinării cazului, Comisia a stabilit că din cauza acțiunilor sau a inacțiunilor avocatului au avut loc următoarele încălcări grave de lege (abatere disciplinară gravă), încălcări de etică și de disciplină a avocatului:
  • a fost violat dreptul garantat al petiționarului la apărare (reprezentare) efectivă de către un avocat ales, competent;
  • a fost violat dreptul petiționarului la semnarea (încheierea), modificarea și rezilierea contractului de acordare a serviciilor juridice;
  • petiționarul nu a beneficiat de exercitarea obligațiunilor cu bună-credință, în acord cu legea, contractul și cu bunele moravuri, din partea avocatului;
  • avocatul nu a respectat și a încălcat legislația financiar–fiscală a Republicii Moldova cu privire la eliberarea bonului de plată pentru serviciile acordate petiționarului;
  • avocatul Valeriu Meleca nu a manifestat o conduită profesională, onestă și corectă.
Astfel, ținând cont de gravitatea abaterilor disciplinare, circumstanțele în cauză, activitatea și comportamentul avocatului, Comisia a decis de a-i aplica avocatului Valeriu Meleca sancțiunea disciplinară sub formă de retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.