Absolvenții Institutului Național al Justiției, promoția 2018, candidați la funcția de procuror, urmează să fie evaluați de Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. Potrivit unui anunț publicat de Colegiu, ședințele vor avea loc în zilele de 27 și 28 septembrie. Listele candidaților pot fi accesate aici. Candidații vor fi evaluați conform prevederilor Regulamentului Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor. Potrivit acestuia, participarea candidatului la interviu este obligatorie. Colegiul notifică candidatul despre data și locul desfășurării interviului prin e-mail. În cazul neprezentării nemotivate a candidatului în fața Colegiului sau al refuzului acestuia de a fi evaluat, candidatul este exclus din Registru, iar reînscrierea acestuia poate avea loc doar potrivit procedurii generale. În cazul dispunerii de documente suplimentare, care nu se conțin în setul obligatoriu pentru concurs, urmează să fie prezentate aparatului Consiliului Superior al Procurorilor cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data interviului. Legea cu privire la Procuratură prevede că la aprecierea candidatului la funcția de procuror, punctajul total obținut în concurs se constituie după cum urmează: cel puțin 50% – nota obținută la examenul susținut în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției și cel mult 50%  – punctajul acordat de Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor.