Șoferii condamnați de magistrați cu o pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de conducere își vor putea redobândi dreptul de a șofa doar după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog și expirarea termenului de 4 ani de la condamnare. Modificările la Codul de procedură penală au fost publicate în Monitorului Oficial și urmează să intre în vigoare în luna decembrie. Conform modificărilor, anularea dreptului de conducere a mijlocului de transport se dispune de către instanța de judecată în următoarele cazuri:
  • titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de conducere a mijlocului de transport;
  • titularul permisului de conducere a fost declarat inapt de către cadrele medicale abilitate să testeze psihofiziologic și medical conducătorii mijloacelor de transport.
Norma mai prevede că dreptul de conducere anulat va putea fi redobândit, în condiții generale, după decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens, și susținerea de către solicitant a examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere la autoritatea competentă, pe categorii și subcategorii de mijloace de transport solicitate. Suplimentar, în cazul deciziei instanței de judecată, dreptul de conducere anulat poate fi redobândit după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog și expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării. Informația privind anularea permiselor de conducere va fi expediată Agenției Servicii Publice de către instituțiile ce asigură executarea pedepsei penale sau a sancțiunii contravenționale de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport în termen de până la 10 zile. Documentul mai prevede norme privind ridicarea provizorie a permisului  de conducere, dar și despre procedura de înlăturare a persoanei de la conducerea mijlocului de transport.