În semestrul I, mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1.895,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I al anului trecut cu 1,6%. Conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, în funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (municipiul Chişinău şi Bălţi) – 2.061,7 lei, sau cu 10,2% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1.870,3 lei şi cu 12,7% mai mult comparativ cu mediul rural – 1.830,1 lei. 700x307_6.jpg Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei cu vârstă aptă de muncă – 2.014,7 lei şi, în special, bărbaţilor – 2.177,1 lei, comparativ cu 1.837,6 lei în cazul femeilor. 700x307_6.jpg Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1.815,4 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în funcție de vârsta copilului, de la 696,7 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 2.045,4 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 13,5% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de până la un an această diferenţă constituie 20,6%. 700x307_6.jpg Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2018 au constituit, în medie pentru o persoană, 2.363,9 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 24,7%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 6.141,2 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 3 ori. Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 6,7 ori, iar cel minim – de salariaţii din artă, activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,8 ori. 700x307_6.jpg Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1.589,0 lei şi reprezintă 83,8% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie, a constituit 1.658,7 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 104,4%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă, co-raportul respectiv este aproape 100%. În condițiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1.419,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 91%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (540 lei) asigură doar 34,6% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani 700x307_6.jpg