După ce a fost obligat să achite o datorie de aproape 5 milioane de lei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se judecă cu executorul judecătoresc care a dispus încasarea banilor, dar și cu firma care a cerut recuperarea acestora. După mai mulți ani de procese acum instanța urmează să se expună asupra legalității calculării dobânzii de întârziere pentru neexecutarea în termen a hotărârii judecătorești. Mai exact, reprezentantul Ministerului a depus o sesizare prin care cere verificarea constituționalității prevederilor art. 24 alin. (1) și (2) a Codului de executare, în redacția de până la modificare. Normele contestate prevăd că ”la cererea creditorului, executorul judecătoresc calculează dobânzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întârzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi până la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de cod. Încheierea executorului judecătoresc emisă în condiţiile alin. (1) este un titlu executoriu”. Autorul sesizării menționează că prevederile contestate încalcă normele stabilite în Constituție și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Acesta mai precizează că calculul dobânzilor rezultate din întârzierea executării în funcție de rata inflației și în conformitate cu art. 619 a Codului civil emis cu formula executorie aduce atingerea gravă debitorului în apărarea dreptului său de proprietate și a celui de adresare în instanțele judecătorești.