Aproape două mii de valori mobiliare ale SA Unic, ceea ce reprezintă 2,5% din total, au fost cumpărate, recent, în afara pieței reglementate și MTF. Prețul total al acestora a fost de 2.037.960 lei. Conform informațiilor publicate, tipul tranzacție este de retragere obligatorie în condițiile articolului 30 din Legea privind piața de capital. Norma legală stabilește că acționarul, care singur sau împreună cu alte persoane cu care acționează concentrat, deține 90 la sută dintre valorile mobiliare, poate să ceară de la ceilalți acționari cu drept de vot să-i vândă cota deținută. Amintim că, la începutul anului, Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat prospectul ofertei de preluare benevolă, iniţiată de FPC ”Rogob” SRL. Compania a vrut să procure 5.421 acţiuni ordinare nominative emise de SA ”Magazinul Universal Central UNIC”, la preţul de 1.020 lei per acţiune. ”Rogob” deține 70.262 acţiuni, ce constituie 88,06 % din acţiunile cu drept de vot ale ”Unic” SA, iar compania cu care acţionează în mod concertat – ”Rogveriu” SRL deţine 6.187 acţiuni, adică 7,75%. Împreună cele două firme au 95,82% din acţiunile cu drept de vot.