Cele patru barouri au desemnat, în total, 404 de apărători și 20 de delegați supleanți, pentru a participa la Congresul ordinar al avocaților din 5 octombrie. Informația a fost publicată pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). La reuniune, cei mai mulți apărători vor fi din cadrul Baroului Chișinău. Mai exact, au fost delegate 336 de persoane. Altele șapte au fost incluse în lista delegaților supleanți. Totodată, Baroul Bălți va avea 44 de delegați și 13 supleanți, Baroul Cahul – 11, iar Baroul Comrat – 13. Listele complete pot fi accesate aici. Congresul ordinar al avocaților se va desfășura în data de 5 octombrie, începând cu ora 9.00 la sediul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova din municipiul Chișinău. În cadrul reuniunii, apărătorii urmează să examineze mai multe subiecte, printre care și majorarea cuantumului taxei pentru examenele de admitere la stagiu, cuantumului taxei pentru examenele de calificare, cuantumului taxei pentru efectuarea stagiului profesional și cuantumului taxei de examinare a cererilor cu privire la admiterea în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10, alin. (2) Legea cu privire la avocatură. De asemenea, avocații vor analiza rapoartele Consiliului UAM, al secretarului general interimar, dar și cele prezentate de comisiile ce activează în cadrul Uniunii. Amintim că, inițial Congresul trebuia să aibă loc în data de 8 iunie. Totuși, ulterior Consiliul Uniunii Avocaților a decis să amâne întrunirea pentru data de 5 octombrie. Potrivit președintelui UAM, Emanoil Ploșnița, decizia a fost luată pentru că nu a fost respectată procedura de convocare și nu au fost publicate la timp ordinea de zi și materialele ce urmau să fie examinate.