Membrii Comisiei de licențiere în notariat a putea fi numiți de către ministrul Justiției,  dacă în termen de 30 de zile, de la solicitarea ministrului, Adunarea Generală a Notarilor nu-i va alege. Numirea se va face în rezultatul concursului organizat de către Ministerul Justiției. Legea cu privire la organizarea activității notarilor a fost modificată, iar amendamentele au fost publicate în Monitorul Oficial. Norma mai prevede că, Comisia de licențiere se formează prin ordinul ministrului Justiției și este compusă din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor, patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile, selectat prin concurs de către Ministerul Justiției. Procedura de selectare prin concurs a membrului Comisiei de licențiere din rândul societății civile este stabilită în regulamentul aprobat prin ordinul ministrului Justiției, după consultarea Camerei Notariale. Totodată, Legea a fost completată și, în caz că în termen de 30 de zile de la solicitarea ministrului Justiției Adunarea Generală a Notarilor nu a ales membrii în Comisia de licențiere, aceștia sunt numiți de ministrul justiției, în rezultatul unui concurs. Ministrul justiției poate respinge candidaturile alese de către Adunarea Generală a Notarilor. Refuzul motivat se expediază Consiliului Camerei Notariale în termen de 15 zile de la data la care acestea i-au fost propuse. În cazul în care Consiliul Camerei Notariale supune votului repetat candidaturile respinse de către ministrul Justiției și acestea sunt aprobate din nou cu votul a 2/3 dintre membrii Consiliului, ministrul Justiției este obligat să le accepte. Potrivit modificărilor, președintele și vicepreședintele Comisiei de licențiere sunt aleși prin vot secret de către majoritatea membrilor acesteia. În lipsa președintelui, funcțiile acestuia sunt exercitate de către vicepreședinte. Calitatea de membru al Comisiei de licențiere este incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Camerei Notariale, al Comisiei de etică și al Colegiului disciplinar.