Formularul tipizat, Forma TAXI18, Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto, ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, a fost publicat în Monitorul Oficial. Forma TAXI18 se prezintă Serviciului Fiscal de Stat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, utilizând în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. Informațiile se prezintă lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării informației, angajatorii sunt obligați să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menționată cu declararea obligației aferente impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate proporțional zilelor rămase până la finele lunii și darea de seamă suplimentară privind obligația lunară a acestor plăți pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat pentru fiecare persoană angajată. Pentru perioadele de până la 1 octombrie 2018, dările de seamă/declarațiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit reținut din salarii alte venituri impozabile, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile, până la intrarea în vigoare a modificărilor legislative, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declarații. Amintim că, potrivit modificărilor legislative în vigoare, taxiștii ce au salarii în mărime de până la 10 mii de lei per lună, declară veniturile anual Serviciului Fiscal de Stat, iar cei cu salarii mai mari de 10 mii – lunar.