Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova va reglementa câteva meserii noi. Potrivit unui ordin al Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, descrierea grupei ”paznici” se modifică. Aceasta va avea următoarea formulare: ”Paznicii depistează, previn şi contracarează acţiunile, care constituie sau ar putea constitui riscuri sau ameninţări la viaţa, integritatea fizică, libertatea de acţiune şi sănătatea persoanei. Aceștia monitorizează, controlează împrejurimile și accesul în instituții, mențin ordinea și asigură respectarea regulamentelor la evenimente publice și în cadrul instituțiilor”. Totodată, titlul ocupaţiei ”Agent gardă corp” a fost substituit cu ”Agent de protecție”, iar titlul ocupaţiei ”Agent pază în incinte” cu ”Agent de pază”. De asemenea, grupa de bază ”Paznici” se completează cu două denumiri noi, ”Agent al grupului de acoperire tactică” și ”Agent de investigații în domeniul securității personale”. Clasificator se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere indicarea ocupaţiei.