În primele șase luni ale anului, în urma deetatizării proprietății publice au fost achitate la bugetul de stat circa 32,82 de milioane de lei. Informația a fost publicată de către Agenția Proprietăți Publice. Astfel, conform datelor făcute publice, au fost înregistrate următoarele tranzacții:
  • în data de de 28 martie a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a complexului patrimonial unic – ÎS ”Vestmoldtransgaz”. Contractul are drept obiectiv construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău;
  • a fost privatizată Întreprinderea de stat ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” (complex patrimonial unic);
  • în data de 20 martie, în urma licitației cu strigare au fost privatizate 2 bunuri: complexul de bunuri imobile din r. Ungheni, s. Cornești, și construcția-rezervor (60.0 m.p.), mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 127/6.
De asemenea, timp de șase luni, autoritățile au mai semnat patru contracte de parteneriat public-privat (PPP) și au fost avizate studiile de fezabilitate pentru alte patru proiecte de PPP. Agenția mai spune că în această perioadă au mai fost monitorizate zece contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică de stat. Totodată, în Monitorul Oficial a fost publicată informația privind balanța patrimoniului public. Astfel, conform datelor înregistrate la 1 ianuarie, valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova este de aproximativ 81,78 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestuia, peste 44,6 miliarde de lei este gestionat de către autoritățile publice centrale, iar altele 37,1 miliarde – de către unitățile administrativ-teritoriale. Balanța anuală a patrimoniului public s-a majorat în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent cu 2,32 miliarde de lei, iar ritmul creşterii a fost egal 2,95 la sută. Cel mai mult, cu 3,72 % sau cu 1,33 miliarde de lei, a crescut valoarea patrimoniului public al unităţilor administrativ-teritoriale. În cazul bunurilor gestionate de autoritățile publice centrale, creșterea a fost de 874,4 milioane de lei sau 1,99 %.