Procurorul-şef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia, Vasile Stoinov, a cerut Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) stingerea sancţiunii disciplinare înainte de termen, în privinţa adjunctului său, Eduard Velicov. Acesta a fost sancționat cu mustrare, de către CSP, la începutul anului. Într-o decizie a Consiliului se spune că ”din demersul procurorului conducător rezultă că în perioada imediat următoare aplicării sancţiunii disciplinare, procurorul Velicov a dat dovadă de responsabilitate și a manifestat inițiativă la exercitarea atribuțiilor de serviciu”, circumstanţe care, în opinia autorului, ar permite stingerea înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate. Vasile Stoinov precizează că deși Legea cu privire la Procuratură nu prevede procedura stingerii înainte de termen a sancţiunii disciplinare aplicate procurorilor, în același timp, actul legislativ nu conţine nici interdicţii exprese pentru revocarea sancţiunii disciplinare. Din aceste considerente, prin coroborarea dispoziției art.97 din Legea cu privire la Procuratură, solicită aplicarea, în speță, a legislaţiei muncii, (art.211 alin.(2) din Codul muncii), care nu contravine legislaţiei speciale ce reglementează statutul şi activitatea procurorilor. Mai exact, Codul muncii prevede că angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului. Consiliul constată, însă, că nici Legea cu privire la Procuratură și nici Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, nu stabilesc temeiuri de fapt și de drept pentru stingerea înainte de termen a sancțiunilor disciplinare aplicate procurorilor. Legea cu privire la Procuratură stabilește un termen fixat strict de acțiune al sancțiunii disciplinare (un an de la data aplicării), precum și consecințe stricte ale aplicării sancțiunii, fără posibilitatea înlăturării acestora înainte de termen – procurorul nu poate fi promovat și nu poate beneficia de nici o măsură de încurajare în cadrul acestui termen. CSP precizează că o astfel de abordare ține și de asigurarea independenței și imparțialității procurorului, și anume, pentru a exclude eventuale conflicte de interese, generate de situații în care dreptul de sesizare cu privire la abaterea disciplinară este atribuit unor subiecți, iar inițiativa ridicării sancțiunii ar fi atribuită altor categorii de subiecți, care, ipotetic, ar face parte din ierarhia procesuală sau administrativă a Procuraturii. Cu referire la argumentele prezentate de către procurorul conducător vizavi de comportamentul procurorului Eduard Velicov în perioada de după aplicarea sancțiunii, Consiliul consemnează că manifestarea responsabilității în cadrul exercitării obligațiilor de serviciu este o sarcină a fiecărui procuror, prescrisă în art.6 din Legea cu privire la Procuratură, dar nu un criteriu pentru aplicarea măsurii de încurajare, sau pentru stingerea sancțiunilor disciplinare. CSP a hotărât să ”nu dea curs demersului procurorului-şef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia, Vasile Stoinov, privind stingerea sancţiunii disciplinare înainte de termen, în privinţa lui Eduard Velicov, adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturi UTA Găgăuzia, în legătură cu absența temeiurilor de fapt și de drept pentru examinarea acestuia de către Consiliul Superior al Procurorilor”.