Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) va fi transformată în autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, din instituție publică aflată în subordinea Executivului. La fel, va fi modificată și sursa de finanțare. Un proiect care conține mai multe amendamente a fost propus pentru consultări publice.  Potrivit documentului, se propune reglementarea misiunii, domeniilor de activitate, a funcțiilor și drepturilor și nu în ultimul rând, modalitatea de organizare a activității, structura și organigrama AGEPI. Nota informativă a proiectului spune că, potrivit amendamentelor adoptate la Legea nr. 114/2014, finanțarea și asigurarea tehnico-materială a activității AGEPI în calitate de autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, urmează a se efectua din contul bugetului de stat și al altor mijloace neinterzise de lege. O estimare concretă a cheltuielilor necesare pentru implementarea reglementărilor propuse, în special a cheltuielilor de personal nu poate fi efectuată. Și asta pentru că  statele de personal urmează a fi aprobate de către directorul general al AGEPI și avizate de către Cancelaria de Stat.   Potrivit Regulamentului, AGEPI realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii:
  • acordarea protecției pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de proprietate intelectuală;
  • promovarea și implementarea obiectivelor de dezvoltare a sistemului național de proprietate intelectuală; 
  • prestarea serviciilor aferente protecției obiectelor proprietății intelectuale;
  • informarea și documentarea privind protecția proprietății intelectuale;
  • instruirea și pregătirea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale;
  • coordonarea activității mandatarilor autorizați și evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale;
  • coordonarea activității organelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietății intelectuale;
  • coordonarea activității organizațiilor de gestiune colectivă.