Întreprinderea ”Energotehcomplet” SRL a fost amendată de Consiliul Concurenței cu aproape 45 de mii de lei pentru că nu a notificat o operațiune de concentrare economică. Potrivit unei decizii a autorității, în procesul de examinare a operațiunilor efectuate în prima jumătate a anului trecut, prezentate de către Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, obiectul cărora a constituit achiziționarea părților sociale, au fost identificate operațiunile ce au avut ca rezultat concentrarea economică dintre întreprinderile ”Energotehcomplet” SRL, ”Eurobloc” SRL, ÎCS ”Best Club” SRL și ”AledumFarm” SRL. În cadrul investigației, întreprinderea ”Energotehcomplet” SRL a notificat concentrarea economică realizată și a achitat taxa de examinare. Consiliu precizează că realizarea operațiunii de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piețele relevante analizate. Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25.000.000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei în anul anterior operaţiunii.