Persoanele care vor să fie admise la stagiu în avocatură mai au la dispoziție cinci zile pentru a depune actele necesare. Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit ca examenul de admitere la stagiul profesional, sesiunea de toamnă, să aibă loc în data de 10 octombrie, la ora 09:00. Dosarul de participare la examen poate fi depus până vineri, 28 septebrie, ora 15:00. Statutului profesiei de avocat spune că poate fi admis la examenul de stagiu profesional cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. Cererile de înscriere la examenul de stagiu profesional se adresează Comisiei de licenţiere și se anexează:
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
După depunerea setului de acte, secretarul Comisiei de licenţiere verifică actele prezentate şi înregistrează candidatul într-un registru special. Examenul de admitere la stagiul profesional va consta în completarea unui test care va însuma 400 de subiecte, dintre cele 1000 publicate pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Testul cu subiectele pentru examenul din sesiunea de toamnă poate fi consultat aici.