Comercializarea în baza tichetelor de masă a produselor din tutun, a băuturilor alcoolice, a vinului, a berii sau a altor produse decât cele alimentare stabilite de lege, se va amenda cu până la 15.000 de lei. Legea care stabilește sancțiuni pentru încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă a intrat în vigoare în data de 24 septembrie.

Totodată, se va sancționa și neemiterea sau neeliberarea bonului fiscal separat pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă în cazul, în care salariatul intenționează procurarea acestora concomitent cu procurarea produselor alimentare în baza tichetelor de masă. În acesta caz, amenda aplicată va fi de la 20 la 150 de unități convenționale, adică de la 1.000 până la 7.500 de lei. O amendă similară se va aplica și pentru refuzul unității comerciale/de alimentație publică care a încheiat contract cu operatorul de a accepta ca mijloc de achitare tichetele de masă. În același timp, Legea prevede o amendă de la 100 până la 400 de unități convenționale, adică de la 5.000 până la 20.000 de lei, aplicată persoanei fizice sau juridice ce practică activitate de întreprinzător – unitate comercială/de alimentație publică, pentru:
  • rambursarea restului de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie, în cazul în care valoarea produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
  • acordarea sau schimbarea contravalorii tichetelor de masă pe suport de hârtie contra unei sume de bani și/sau efectuarea operațiunilor de debitare a tichetelor de masă pe suport electronic în vederea eliberării contravalorii sub formă de bani;
  • acordarea numerarului de către unitatea comercială/de alimentație publică la returnarea produselor achiziționate în baza tichetelor de masă.
Dacă unitatea comercială sau cea de alimentație publică va accepta tichetele de masă fără a solicita prezentarea unui act de identitate al beneficiarului, atunci riscă o amendă de la 2.500 până la 15.000 de lei. Alte amenzi prevăzute de Lege este sunt pentru neaplicarea semnului distinctiv pe tichetul de masă pe suport de hârtie ce ar confirma faptul că acesta a fost utilizat și/sau neindicarea pe tichet a datei recepționării acestuia de către unitatea comercială/de alimentație publică, dar și pentru eliberarea produselor alimentare la un preț ce depășește prețurile de vânzare afișate și/sau diminuarea valorii nominale a tichetului cu eventualele sume datorate de către operator. În ambele cazuri, amenda stabilită va fi de la 20 la 50 de unități convenționale, adică până la 2.500 de lei. Totodată, pentru încălcarea legislației privind tichetele de masă, angajatorii riscă amenzi de până la 50.000 de lei.