Când auzim de Italia ne gândim la peisaje frumoase, la vinul lor și parcă un pic și la mafia siciliană. Probabil la asta s-au gândit și autoritățile italiene când a solicitat ca marca “La mafia se sienta a la mesa”, a unei companii spaniole, să fie declarată nevalidă pe teritoriul Uniunii Europene. Și asta pentru că este contrară ordinii publice. În 2006, compania spaniolă La Honorable Hermandad (succedată de compania La Mafia Franchises) a depus o cerere la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuală a Uniunii Europene (EUIPO) de înregistrare a mărcii, pentru servicii de catering. La 10 ani distanță, Italia a depus o cerere la EUIPO pentru a declara marca că nu este validă, pe motiv că era contrară ordinii publice și principiilor morale acceptate. EUIPO a acceptat cererea și a afirmat că marca “La mafia se sienta a la mesa” (Mafia se așează la masă) a promovat în mod evident organizația criminală cunoscută sub numele de mafie. Întrucât La Mafia Franchises nu a fost de acord cu decizia EUIPO, compania a introdus o acțiune de anulare a acestei decizii în fața Tribunalului. Tribunalul a respins acțiunea formulată și a confirmat decizia EUIPO. Tribunalul a precizat că sintagma “la mafia” este elementul dominant al mărcii societății spaniole. La nivel mondial, elementul ”la mafia” este cunoscut că se referă la o organizație criminală care recurge, printre altele, la intimidare, violență fizică și crimă în executarea activităților care includ traficul de droguri și arme, spălarea banilor și corupția. Potrivit Tribunalului, aceste activități criminale încalcă valorile pe care se întemeiază UE, în special valorile respectării demnității și libertății umane, care sunt indivizibile și constituie moștenirea spirituală și morală a UE. Mai mult, având în vedere dimensiunea lor transfrontalieră, activitățile criminale ale mafiei reprezintă o amenințare gravă la adresa securității în întreaga UE. Tribunalul adaugă că elementul verbal “la mafia” are conotații profund negative în Italia, din cauza prejudiciului grav pe care această organizație criminală îl aduce securității acelui stat membru. Prin urmare, Tribunalul confirmă faptul că elementul verbal “la mafia” aduce în mod evident la cunoștința publicului numele unei organizații criminale responsabile pentru încălcări deosebit de grave ale ordinii publice. Mai mult, Tribunalul a constatat faptul că firma spaniolă intenționa să înregistreze marca “La Mafia se sienta a la mesa“, pentru a face trimitere la seria de filme ”Godfather”. Instanța a explicat, de asemenea, că reputația dobândită de marca societății spaniole și conceptul de restaurante tematice legate de seria de filme Godfather sunt irelevante pentru a aprecia dacă marca este contrară ordinii publice. Magistrații au mai constatat că există numeroase cărți și filme pe tema mafiei care nu modifică în niciun fel percepția răului făcut de această organizație. În cele din urmă, instanța a precizat că analiza EUIPO și a Italiei, precum că asocierea elementului verbal “la mafia” cu propoziția “se sienta a la mesa” și cu un trandafir roșu, poate să transmită o imagine pozitivă globală a activităților mafiei și să trivializeze percepția activităților criminale ale acelei organizații. Prin urmare, această marcă poate șoca sau ofensa nu numai victimele acelei organizații criminale și familiile acestora, ci și orice persoană care, pe teritoriul UE, se confruntă cu această marcă și are praguri medii de sensibilitate și toleranță. Prin urmare, marca a fost declarată nevalabilă.