Banca Naţională a Moldovei ar putea avea dreptul de a prelungi, în mod excepţional, perioada de desemnare a unui administrator temporar al unei bănci. Asta în condițiile în care, în prezent, legislația prevede că perioada de desemnare a unui administrator temporar nu trebuie să depăşească un an. Această perioadă poate fi reînnoită în mod excepţional în cazul în care condiţiile privind desemnarea administratorului temporar continuă să fie îndeplinite. Modificările au fost propuse de un grup de deputați. Mai exact, articolul 52 ar putea avea următorul conținut: ”Banca Naţională a Moldovei poate prelungi, în mod excepţional, perioada de desemnare a unui administrator temporar, ori de cîte ori este necesar, în cazul în care condiţiile privind desemnarea adrninistratorului temporar continuă să fie îndeplinite”. În redacția actuală, norma prevede că: ”Perioada de desemnare a unui administrator temporar nu trebuie să depăşească un an. Această perioadă poate fi reînnoită în mod excepţional în cazul în care condiţiile privind desemnarea administratorului temporar continuă să fie îndeplinite. Banca Naţională a Moldovei, în calitate de autoritate competentă, este responsabilă pentru a determina în ce măsură sunt îndeplinite condiţiile pentru menţinerea unui administrator temporar şi pentru a justifica o astfel de decizie în faţa acţionarilor”. Proiectul a fost înregistrat la secretariatul Parlamentului în data de 26 septembrie, iar astăzi a fost examinat de către deputați în ședința plenului, în prima lectură.