Parlamentul a menținut votul pentru Legea nr.137 din 19 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, remisă spre reexaminare de șeful statului. În document sunt propuse mai multe schimbări în domeniul justiției. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, proiectul reexaminat prevede că gestionarea dosarelor și cererilor de judecată va putea fi efectuată doar prin Programul integrat de gestionare a dosarelor. Modificările și completările unor acte legislative în acest sens au fost votate, în ședința Parlamentului din 19 iulie. Modificările prevăd că Programul integrat de gestionare a dosarelor este unic pentru toate instanţele de judecată și este parte componentă a Sistemului informaţional judiciar. Utilizarea acestuia va fi obligatorie pentru toate instanţele de judecată. Gestiunea Programului şi asigurarea controlului asupra funcţionalităţii acestuia se va efectua de către Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti. Alte prevederi vizează activitatea Inspecției judiciare, care este un organ specializat independent al Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta urmează a fi constituit din 7 inspectori-judecători, care vor dispune de autonomie funcţională. Durata mandatului de inspector-judecător se propune a fi de 6 ani, pentru un singur mandat. Candidatul pentru această funcție nu trebuie să fi exercitat funcţia de judecător pe parcursul ultimilor 3 ani. O altă completare se referă la absolvenții Institutului Național al Justiției care vor activa în funcția de judecător, procuror sau altă funcție publică mai puțin de trei ani de la numire vor fi obligați să restituie bursa achitată pe perioada studiilor la această instituție. Potrivit art. 93 alin. (2) din Constituție, preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare Parlamentului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior, preşedintele promulgă legea.