Curtea Constituţională a Republicii Moldova (CCM) va examina sesizarea unui deputat cu privire la revizuirea hotărârilor judecătoreşti în procesul penal, atunci când Curtea Constituţională pronunţă o hotărâre prin care declară neconstituţionalitatea unor prevederi legale. Ședința CCM este programată pentru luni, 1 octombrie. Potrivit deputatului, în Republica Moldova există o practică potrivit căreia revizuirea hotărârilor judecătoreşti este permisă doar în situaţiile în care hotărârile CCM se referă la ”o normă de drept material”. Autorul sesizării susţine că acest fapt ar contraveni următoarelor articole din Constituţie: art.7 (supremaţia Constituţiei),  art. 134 (statutul CCM) şi art. 140 (efectul hotărârilor CCM). În sesizare se menționază că potrivit art. 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală, revizuirea procesului penal poate fi cerută în cauzele în care Curtea Constituțională a recunoscut drept neconstituțională prevederea legii applicate în cauza respectivă. Incetitudinea privind consituționalitatea textului ”Curtea Constituțională a recunoscut drept neconstituțională prevederea legii aplicată în cauza respectivă” s-a creat în procedura de revizuire a procesului penal în cauza unui condamnat, în care revizuirea a fost cerută în baza temeiului prevăzut de art. 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală, pe motiv că CCM a declarant neconstituțional art. 287 alin (1) din Cod, aplicat anterior și la reluarea urmării penale în această cauză. În această situația, instanțele judecătorești, la interpretarea și aplicarea acestui text al art. 458 alin. (3) pct. 4), au considerat că temei pentru revizuirea procesului penal pot constitui numai hotărârile CCM, prin care a fost recunoscută drept neconstituțională o normă de drept penal material aplicată în cauza respective.