Admiterea în cadrul Institutul Național al Justiției (INJ) pentru perioada de studii octombrie 2018 – aprilie 2020 a luat sfârșit. Ce mai mare notă medie pentru candidații la studii pentru funcția de judecător este 9,76 și a fost obținută de Domnița Vizdoga. În același timp, cea mai mică notă de admitere a fost 8,1. Cât privește candidații la funcția de procuror, cea mai mare notă medie este 9,4 și a fost obținută de către Anișoara Furtună. Media cea mai mică pentru admitere este 8,19. Rezultatele complete obținute de către candidații la funcția de judecător pot fi acesate aici, iar cele ale candidaților la funcția de procuror – aici. În sesiunea de admitere din acest an, Consiliul Institutului Național al Justiției a scos la concurs 15 locuri de studii pentru candidații la funcția de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror. INJ îi atenționează pe concurenții, care s-au regăsit în liste pe primele 15 poziții pentru candidații la funcția de judecător, respectiv, pe primele 20 – pentru candidații la funcția de procuror, că urmează să se prezinte la Comisia specializată a Ministerului Sănătăţii. Dosarul medical trebuie să conţină următoarele acte:
  • cererea candidatului la funcţia de judecător sau procuror, privind verificarea stării de sănătate;
  • fişa medicală a bolnavului de ambulator (F 025/e);
  • concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală psihiatrică;
  • concluzie despre starea sănătăţii de la comisia medicală narcologică;
  • concluzie despre starea sănătăţii de la medicul de familie, cardiolog, endocrinolog, oftalmolog, otorinolaringolog, chirurg.
Potrivit calendarului de desfășurare a concursului de admitere la INJ în anul 2018, în perioada 28 septembrie – 13 octombrie, candidații la funcții de judecător și de procuror care vor promova concursul de admitere urmează să se prezinte în fața Comisiei pentru verificarea stării de sănătate din cadrul Dispensarului republican de Narcologie cu dosarul medical deja completat. Verificarea stării de sănătate a candidaţilor care au promovat concursul de admitere se desfăşoară conform procedurii şi în condiţiile specificate de:
  • Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de judecător şi a judecătorilor în funcţie (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.479 din 22.03.2013);
  • Regulamentul cu privire la verificarea stării de sănătate a candidaţilor la funcţia de procuror şi a procurorilor în funсţie (aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.761 din 04.10.2016).
De reţinut că, potrivit taxelor stabilite în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, cheltuielile pentru efectuarea examenelor medicale necesare vor fi acoperite de către solicitanţi.