Agenția Servicii Publice (ASP) a recepționat prima cerere pentru eliberarea certificatului de clasificare a structurii de primire turistică. Cererea a fost depusă de către un agent economic care-și deschide o activitate în domeniul agroturismului în raionul Ialoveni. În urma modificărilor aduse la Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice, unele competenţe deținute anterior de către Ministerul Culturii şi Turismului, au fost transmise către ASP. Astfel, Agenția este responsabilă de evidenţa patrimoniului turistic și asigură ținerea Registrului structurilor de primire turistică. Dosarul pentru clasificarea structurii de primire turistică trebuie să conțină:
  • cererea completată;
  • confirmarea notificării privind inițierea activității de comerț depusă la autoritatea publică locală pe al cărei teritoriu se va desfășura activitatea turistică;
  • confirmarea notificării privind inițierea activității de comerț;
  • schița privind amplasarea structurii de primire turistică, structura, amplasarea și nominalizarea camerelor și a spațiilor de servire a mesei, conform cerințelor stabilite de Guvern;
  • fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii;
  • schema de încadrare a personalului și o copie a diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul turismului sau o copie a certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională.
Termenul de eliberare a certificatului de clasificare este de 10 zile de la data depunerii setului de documente. În cazul modificării dotărilor şi serviciilor, structura este obligată să solicite o nouă clasificare în decursul a 10 zile de la apariţia modificărilor. Certificatul de clasificare se eliberează gratuit, pe termen nedeterminat.