Astăzi este ultima zi în care persoanele se pot înscrie la concursul pentru admitere la stagiu în avocatură. Dosarul poate fi depus până la ora 15.00. Examenul de admitere la stagiul profesional, sesiunea de toamnă, va avea loc în data de 10 octombrie, la ora 09:00. La concurs se pot înscrie cetățenii Republicii Moldova licențiati în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei de avocat. Dosarul se depune la Comisia de licențiere și trebuie să conțină:
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.
După depunerea setului de acte, secretarul Comisiei de licenţiere verifică actele prezentate şi înregistrează candidatul într-un registru special. Examenul de admitere la stagiul profesional va consta în completarea unui test care va însuma 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen.