Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat concurs între procurorii înscriși până în data de 27 septembrie, inclusiv, în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată sau Procuratura Generală, pentru suplinirea funcției vacante de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sediul în municipiul Chișinău. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, PCCOCS este specializată în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a torturii și are următoarele atribuții specifice:
  • exercită urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile de tortură, infracțiunile cu caracter terorist și în cele privind infracțiunile săvârșite de o organizație criminală, precum și în alte cauze date în competența sa prin lege;
  • conduce urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile în care urmărirea penală este exercitată de către organele de urmărire penală ale organelor centrale de specialitate;
  • exercită sau conduce urmărirea penală în cauzele transmise acesteia pentru instrumentare de către Procurorul General;
  • reprezintă învinuirea în instanța de judecată de fond, de apel și de recurs în aceste cauze.
De asemenea, CSP a anunțat concurs între procurorii înscriși până la data de 27 septembrie, inclusiv, în Registrul procurorilor care solicită transferul la o altă procuratură, pentru suplinirea funcției vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău. Procurorii interesați trebuie să depună cereri la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până în data de 3 octombrie.