Agenția Proprietăți Publice a anunțat concursul de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat Modernizarea și eficientizarea activității filialelor ÎS ”Gările și Stațiile Auto”. Compania va fi selectată prin concurs public într-o singură etapă. Documentația-standard pentru a participa la concurs poate fi obținută la Agenția Proprietății Publice, contra unei plăți nerambursabile de 100.000 de lei. Totodată, anunțul prevede că taxa de participare la concurs este în mărime de 200.000 de lei și se achită până la data-limită de depunere a ofertelor. Aceasta taxă, la fel, nu se va restitui. Doritorii de a gestiona gările și stațiile auto în următorii 25 de ani, trebuie să aibă și o garanție pentru oferta depusă. Aceasta trebuie să fie în sumă de 1.000.000 de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 12 noiembrie, ora 16.00. Dosarul se prezintă la Agenția Proprietății Publice. Ofertele vor fi deschise în data de 14 noiembrie, ora 10.00. La concurs pot participa persoanele juridice și/sau fizice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care țara noastră are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor, mandataţi în ordinea stabilită.