Preşedintele Curţii Constituţionale ar putea să nu mai fie ales pentru un termen de trei ani. Un grup de deputați au înregistrat la secretariatul Parlamentului un proiect de lege prin care propun modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Constituţională. Mai exact, aceștia vor ca sintagma ”pentru un termen de 3 ani” să fie exclusă din conținutul alin. (1) al art. 7. Astfel, norma va prevedea doar că ”preşedintele Curţii Constituţionale este ales prin vot secret cu majoritatea de voturi ale judecătorilor Curţii”. Totodată, deputații propun ca modalitatea de alegere a președintelui Curţii Constituţionale să fie stabilită prin Regulamentul Curţii Constituţionale. De asemenea, se dorește abrogarea prevederii care spune că numărul de candidaţi la funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale este nelimitat. Dar și cele ce vizează procedura de alege, precum că: ”dacă la primul tur de scrutin candidaţii nu întrunesc majoritatea de voturi, se va proceda la al doilea tur de scrutin şi va fi ales preşedinte judecătorul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă la cel de-al doilea tur de scrutin candidaţii întrunesc acelaşi  număr de voturi, preşedintele va fi ales prin tragerea la sorţi între candidaţi. Curtea Constituţională alege un judecător care va exercita funcţiile Preşedintelui în timpul absenţei acestuia”.