Judecătorii vor putea să fie detașați și în alte funcții decât cele prevăzute în prezent de legislație. Un grup de deputați propune modificarea Legii cu privire la statutul judecătorului. Conform amendamentelor propuse, judecătorul va putea fí detaşat din funcţie, cu consimţământul său, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul secretariatului CSM, al Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) sau al Direcţiei Agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei, pe un termen de până la 18 luni. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 18 luni. Pentru asigurarea activităţii CSM, judecătorii aleşi în calitate de membri ai consiliului şi în funcţia de inspector-judecător în inspecţia judiciară se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului. În redacția actuală, legea prevede că judecătorii pot fi delegați în cadrul secretariatului CSM sau al INJ. Proiectul mai prevede că în cazul detaşării judecătorului în CSM, salariul acestuia se stabileşte la nivelul salariului judecătorului Curţii Supreme de Justiţie. În cazul detaşării judecătorului în inspecţia judiciară, în cadrul secretariatului CSM, în cadrul INJ sau în cadrul Direcţiei Agent guvernamental a Ministerului Justiţiei, acestuia i se menţine salariul mediu anterior pentru întreaga perioadă de activitate. Totodată, judecătorului detaşat i se menţine statutul de judecător, iar perioada de activitate în cadrul instituţiilor în care a fost detașat se include în vechimea în muncă în funcţia de judecător.