Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor. Prevederile Ghidului intră în vigoare de astăzi. Acesta reprezintă o continuitate a activităților AGEPI privind asigurarea transparenței acțiunilor realizate, garantarea accesului la informațiile deținute și pentru facilitarea interacțiunii dintre Agenție și orice persoană interesată de domeniul mărcilor. Ghidul are scopul de a prezenta practica AGEPI privind aplicarea Legii privind protecția mărcilor și a altor acte normative în procedura de examinare a semnelor solicitate pentru înregistrare în calitate de mărci. De asemenea, sunt incluse comentarii utile referitoare la selectarea/elaborarea semnului care urmează să fie utilizat în calitate de marcă. Totodată, sunt prezentate și comentarii privind opozițiile care pot fi depuse în cadrul procedurii de înregistrare a mărcilor, fiind enumerate un șir de drepturi anterioare, probe care pot fi invocate în cadrul opoziției. AGEPI susține că Ghidul le va fi util atât angajaților săi, implicați în procedurile de examinare a mărcilor, cât și solicitanților, titularilor, opozanților, dar şi tuturor persoanelor interesate. Este important de menționat că Ghidul este un document cu caracter consultativ și nu poate substitui asistența/consilierea profesională, necesară pentru a lua în considerare toate circumstanțele fiecărui caz în parte. Ghidul este disponibil în format electronic și poate fi accesat aici.