Organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing se reformează. De astăzi intră în vigoare Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, iar Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare este abrogată. Conform noii norme, organizația de creditare nebancară este în drept să desfășoare cu titlu profesional doar activități de creditare nebancară. Acestea sunt:
  • acordarea de credite nebancare;
  • leasingul financiar.
Desfășurarea unor activități de creditare nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare nebancară reprezintă cel puțin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune. În oricare caz, autoritatea de supraveghere este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfășurată de o entitate este de natura activității de creditare nebancară cu titlu profesional și intră sub incidența legii, fiind luate în considerare aspectele privind orientarea entității pentru obţinerea veniturilor cu caracter regulat și valoarea absolută a activităților respective desfășurate. Organizația de creditare nebancară poate desfășura operațiuni de factoring, activitate în calitate de agent bancassurance, activități de prestare a serviciilor de plată și emitere a monedei electronice în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, alte forme de leasing. La fel, poate desfășura și alte activități conexe sau auxiliare legate de realizarea activității de creditare nebancară. Totodată, organizația de creditare nebancară este în drept să primească mijloace bănești sub formă de împrumuturi, credite, donații (granturi), aporturi (participațiuni) la capitalul său social. Persoanele juridice care la data intrării în vigoare a legii desfășoară activități de creditare nebancară urmează, în cel mult șase, să se înregistreze în Registrul ținut de Comisia Națională a Pieței Financiare și să se conformeze tuturor cerințelor stabilite de aceasta. De asemenea, acestea urmează să-și ajusteze mărimea minimă a capitalului social după cum urmează:
  • în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii – cuantumul capitalului social urmează să fie de cel puțin 100.000 de lei;
  • la data de 1 ianuarie 2020 – cuantumul capitalului social urmează să fie de cel puțin 200.000 de lei;
  • la data de 1 ianuarie 2021 – cuantumul capitalului social urmează să fie de cel puțin 300.000 de lei.