Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunţă selectarea pentru aprobarea ulterioară a listei persoanelor fizice sau juridice competente pentru evaluarea bunurilor sechestrate, certificate în domeniul evaluării, pentru efectuarea evaluării bunurilor sechestrate de către SFS. Pentru participarea la concurs, se vor depune următoarele documente:
  • cerere de participare (conform modelului stabilit);
  • certificatului de calificare/competență a evaluatorului;
  • scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește a exercita  evaluarea bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de evaluare realizate anterior, alte informații la discreția solicitantului.
Cererea şi documentele aferente urmează a fi prezentate până în data de 15 octombrie la sediul SFS (mun. Chişinău, str.Constantin Tănase nr.9, et.2.). Potrivit Codului fiscal, comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului, după evaluarea acestora, se efectuează de către contribuabil doar după coordonarea cu SFS şi cu acceptul acestuia. Evaluarea bunurilor sechestrate pentru comercializarea acestora se efectuează de către persoane fizice sau juridice competente din lista aprobată anual de SFS. Preţul de comercializare trebuie să fie egal sau mai mare decât valoarea de piaţă evaluată şi valoarea contabilă.