La funcția de procuror în Procuratura Generală vor putea candida doar procurorii evaluați cel puţin calificativul ”foarte bine". Prin urmare, din cursă ar putea fi excluși cei care au primit calificativul ”bine”, cum este în prezent. Prevederile se regăsesc într-un proiect înregistrat în Parlament. Totodată, documentul prevede că la funcţia de procuror în procuraturile specializate poate candida persoana care:
  • are o vechime în funcţia de procuror de cel puţin trei ani sau are o vechime în funcţia de ofiţer de urmărire penală de cel puţin cinci ani în cadrul Organului de urmărire penală al Centrului National Anticorupţie sau Ministerului Afacerilor Interne;
  • în cadrul evaluării performanţelor a obţinut cel puţin calificativul ”foarte bine".
Autorii proiectului spun că importanța modificărilor legislative este argumentată de faptul că experienţa obţinută pe parcursul profesării în funcţia de ofiţer de urmărire penală demonstrează suficientă pregătire profesională pentru exercitarea funcţiei de procuror în procuraturile specializate. Totodată, deputații vor să acorde Procuraturii Generale dreptului de a institui, de a ţine și de a administra sistemele informaţionale destinate activităţii sale. Schimbările sunt făcute pentru a facilita crearea Registrul informaţiilor criminalistice și criminologice, care va asigura înregistrarea electronică a infracţiunilor.