Testarea sistemului informațional e-Dosar a fost prelungită. Asta după ce în februarie autoritățile au extins procesul de testare a sistemului informațional e-Dosar la toate sediile Judecătoriei Chișinău și la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), la propunerea Ministerului Justiției. Potrivit instituției, din martie până în prezent, sistemul s-a dovedit a fi unul funcțional, însă avocații consideră că unele funcționalități ale acestuia urmează a fi optimizate pentru a simplifica mecanismul de completare și depunere a actelor. La fel, și pentru a reduce timpul și cheltuielile suplimentare, generate de aplicarea semnăturii electronice pe actele depuse pentru fiecare pagină în parte. Potrivit datelor oferite de Ministerul Justiției, de la începutul testării sistemului e-dosar au fost depuse 55 de cereri.  În primul an de testare a sistemului la sediul judecătoriei Ciocana nu a fost depusă însă nicio cerere prin intermediul e-Dosar. Apărătorii nu s-au grăbit să o facă, argumentând că autoritățile trebuie să adopte modificări legislative, prin care depunerea cererilor în format electronic să aibă caracter legal. Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, a declarat anterior că dacă avocații nu vor accepta benevol să utilizeze sistemul, atunci se va recurge la modificarea legislației pentru a-i obliga să facă acest lucru. Prelungirea testării sub-sistemului e-Dosar este argumentată și prin necesitatea ajustării acestuia la exigențele noii versiuni a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD-ului) ce urmează a fi implementat începând cu 2019. Totodată, autoritățile urmează să întreprindă măsuri pentru înregistrarea sistemului informațional judiciar la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, urmând a fi elaborată Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora. În acest sens, va fi creat un mecanism de avertizare a utilizatorilor despre prelucrarea datelor cu caracter personal și asigurarea evidenței acestora. Sistemul informațional e-Dosar judiciar a fost elaborat pentru a permite formarea și administrarea dosarului electronic cu accesul securizat al părților, depunerea electronică a cererilor de chemare în judecată, semnarea electronică a actelor, prezentarea probelor, distribuirea materialelor anexate la dosar, citarea electronică a părților, coordonarea agendei ședințelor de judecată cu participanții la proces, efectuarea electronică a plății taxei de stat și altele. Responsabil de implementarea Sistemului informațional judiciar este Ministerul Justiției, prin intermediul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.