Mai mulți avocați și-au suspendat sau și-au încetat activitatea. Potrivit unor hotărâri a Consiliului Uniunii Avocaților, 15 apărători și-au suspendat activitatea în luna septembrie. Unii dintre ei sunt recent veniți în profesie, dar sunt și unii care activează de aproape 18 ani. Aceștia sunt:
 • Natalia Caldarașan;
 • Corina Cîrghei;
 • Sergiu Gladun;
 • Sergiu Moraru;
 • Ana Nichitoi;
 • Irina Sibova;
 • Victor Strătilă;
 • Ivan Talpiș;
 • Vitalie Popa;
 • Maria Lichii;
 • Mariana Gavriș;
 • Nicolae Gribincea;
 • Victoria Popov;
 • Iurie Silarin;
 • Petru Brînzan.
De asemenea, Consiliul a aprobat încetarea activității de avocat, în baza cererilor depuse de către următorii apărători cu drept de exercitare a profesiei:
 • Valeriu Mardari;
 • Ivan Pavalache;
 • Margareta Rusu.
Totodată, Consiliul a consemnat încetarea activității celor care au fost Mihai Belous și Vadim Pavalachi. Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept:
 • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;
 • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
 • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
 • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a șase luni de la termenul scadent,   până la achitarea integrală a restanţei;
 • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. c).
Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cât privește încetarea activităţii de avocat Legea prevede următoarele motive:
 • prin renunţare în scris la exerciţiul profesiei;
 • în cazul retragerii licenţei;
 • în caz de deces;
 • în cazul în care avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală şi incompatibilă cu normele deontologice ale activităţii de avocat.
Avocatul a cărui activitate a încetat este obligat să restituie Consiliului Uniunii Avocaţilor, în termen de 10 zile, licenţa şi legitimaţia de avocat. Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data încetării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.