Agenția Rezerve Materiale (ARM), care în martie 2018 a trecut în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, va avea mai puțini angajați. Modificările privind structura și efectivul limită al instituției sunt prevăzute de noul Regulament privind  organizarea  şi  funcţionarea Agenţiei. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentului urmează a fi examinat în ședința Cabinetului de miniștri din 3 octombrie. Noul Regulament prevede că efectivul-limită al Agenţiei Rezerve Materiale va fi de 93 unităţi, față de 131 în trecut. După reorganizare, numărul funcţionarilor publici în cadrul instituției va fi de 28 unităţi.  Documentul prevede și reorganizarea integrală a direcţiilor/secţiilor/serviciilor Agenţiei.  Astfel, structura ARM va include patru direcţii şi un serviciu autonom, față de patru direcții și patru servicii până la reorganizare. O altă modificare în activitatea Agenției prevede că actualele subdiviziuni teritoriale  ale  instituției vor fi concentrate  în  Centrul  de  gestionare a rezervelor materiale ale  statului. Centrul, care va avea un personal de 56 de unități, va avea ca activitate de bază păstrarea şi eliberarea bunurilor din rezervele materiale şi de mobilizare, păstrarea  ajutoarelor umanitare şi a bunurilor transmise de către inspectoratele fiscale. Entitatea va avea patrimoniu distinct. Documentul mai prevede că Agenția va desfăşura inclusiv activitate cu caracter secret privind implementarea şi monitorizarea planului de mobilizare a economiei naţionale. Potrivit autorităților, aprobarea şi implementarea prevederilor proiectului hotărârii  Guvernului ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve  Materiale” nu  necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Documentul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor de Interne în contextul trecerii instituției din subordinea Guvernului în subordinea sa.