Autoritățile urmează să stabilească un mecanism clar de comunicare, în scris, a motivelor divergențelor apărute în procesul de stabilire de către lucrătorul vamal a valorii mărfurilor. În acest mod, acțiunile autorităților urmează să fie mai transparente. Anunțul a fost făcut de către Consiliul Economic. De asemenea, modificările mai prevede cerințe minime față de lista actelor care trebuie prezentate autorităților în procesul vămuirii mărfii. În context, Serviciul Vamal a anunțat că lucrează la un instrument ce va permite trecerea de la controlul de pe linia întâi la cea de a doua linie de control. Acest lucru presupune aplicarea metodologii bazate pe criterii de risc, ceea ce va duce la fluidizarea traficului la vamă și crearea unui mediu mai confortabil pentru importatori. Subiectul privind stabilirea valorii produselor în vamă a intrat în vizorul public în vara anului trecut, când antreprenorii au alertat mai multe deficiențe în procesul aplicat de către angajații vamali. Atunci, reprezentanții business-ului menționau că deseori valoarea mărfii stabilită de inspector depășește cu mult costul produsului declarat de importator, iar determinarea valorii pentru aceeași marfă diferă de la un punct de trecere al frontierei la altul. Potrivit oamenilor de afaceri, vameșii nu aplică un criteriu clar și transparent atunci când determină valoarea mărfii importate și nu argumentează  în scris refuzul de a accepta valoarea declarată de importator. Ulterior, nemulțumirele au ajuns și în vizorul experților IFC Grupul Băncii Mondiale, care au făcut o evaluare a situației la fața locului, dar și a legislației din domeniu. Aceștia au venit și cu mai multe recomandări de bune practici, inclusiv din legislația comunitară. În baza acestor propuneri si au fost elaborate modificările la Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor. Documentul urmează să treacă procedurile de avizare și propus Guvernului pentru aprobare.