O pensionară a vrut să fie scutită de achitarea taxei de stat, însă judecătorii i-au respins cererea pe motiv că pensia sa este suficient de mare. Mai exact, Curtea de Apel a Chișinău a respins cererea pensionarei, în cadrul unei pricini civile privind încasarea prejudiciului material și moral. Taxa impusă femeii a fost de 150 de lei. Femeia a solicitat scutirea, invocând faptul că este pensionară și nu este angajată. Aceasta a mai indicat că pensia este unica sa sursă de existență și nu este suficientă pentru a se întreține. În iulie 2018, Judecătoria Criuleni a pronunțat o încheiere prin care a respins cererea femeii, iar prin decizia pronunțată recent, magistrații de la Apel au menținut-o. Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău consideră că recursul femeii împotriva încheierei instanței de fond este neîntemeiat. Magistrații de la apel și-au argumentat decizia prin faptul că recurenta nu a prezentat nicio informație de la Inspectoratul Fiscal de Stat, prin care să probeze lipsa unor alte surse de venit. Judecătorii au mai invocat că, potrivit legitimației de pensionar, reclamanta dispune de o pensie de 2.590,37 lei, iar în aceste condiții, achitarea taxei de stat în mărime de 150 lei nu este o sarcină financiară excesivă pentru ea. Pensionara nu va putea ataca decizia instanței de Apel, aceasta fiind irevocabilă din momentul pronunțării. Potrivit art. 85, alin. (4) din Codul de Procedură Civilă, în funcție de situația materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică sau juridică poate fi scutită de judecător (de instanța judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei părți a ei. Magistrații de la Apel au stabilit în cazul pensionarei că aceasta nu a prezentat probe privind situația sa materială și că simpla invocare a solicitării de scutire de la plata taxei de stat, fără a fi probată, nu poate constitui temei de scutire.