Publicul larg și comunitatea de afaceri consideră, în general, că un cetățean obișnuit sau un om de afaceri are puține șanse să beneficieze de un proces echitabil. Mai mult de 63 la sută dintre persoanele fizice și 68% dintre antreprenori împărtășesc această opinie. Datele sunt prezentate într-un studiu realizat de Banca Mondială. Circa 22 la sută dintre respondeți au spus că hotărârile magistraților sunt influențate de către justițiabili, 21% - de către politicieni și câte 14 la sută afirmă că de către președintele instanței și de către afaceri. Totodată, 46 la sută dintre antreprenorii intervievați, spun că au o părere foarte negativă despre funcționarea instanțelor judecătorești în ultimii doi ani. Alții 23% zic că părerea lor la acest subiect este prepoderent negativă. În studiu se mai menționează că evaluările utilizatorilor profesioniști, adică a persoanelor care activează în domeniu justiției, sunt împărțite în mod egal între cei care consideră că instanțele judecătorești iau decizii corecte în raport cu oricare cetățean și cei care se opun deciziilor respective. Cetățenii mai afirmă că drepturile persoanelor cu dizabilități și ale celor care au venituri mai mici sunt cel mai puțin observate în sistemul justiției. De asemenea, utilizatorii profesioniști sunt de acord că cel mai important factor care influențează deciziile judecătorilor este nivelul veniturilor părților la proces. Referitor la încălcările drepturilor omului, 48 la sută dintre cetățeni, în special cei care au participat la procese (71 la sută), spun că se vor adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO). Nivelurile ridicate de corupție și timpul prelungit de examinare a dosarelor prezintă motive esențiale pentru contestarea deciziilor judecătorilor la Curtea Europeană.