Taxe cuprinse între 50 și 1.000 de lei pentru depunerea ofertei în cadrul unei licitații desfășurate prin intermediul Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, prezentat pentru consultări publice, taxele stabilite vor asigura costurile de întreținere și dezvoltare ale Sistemului informațional automatizat MTender, inclusiv a Platformei Electronice de Achiziții și a portalului mtender.gov.md, conectate la Unitatea Centrală de Date, care în totalitate asigură accesul către aplicațiile și serviciile informaționale ce se referă la domeniul achizițiilor publice. Astfel, pentru fiecare ofertă depusă în format electronic de către operatorul economic în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziții publice în conformitate cu Legea privind achizițiile publice, care a fost publicată în Sistemului MTender, operatorul economic va plăti o taxă către Operatorul PEA. Aceasta va varia între 50 și 1.000 de lei în funcție de valoare estimativa a licitației publice. Taxele pentru depunerea ofertei în cadrul unei licitații desfășurate prin Sistemul MTender poate fi modificată numai frecvent decât o dată în decursul a 12 luni succesive, iar la baza acestor modificări va fi Metodologia de calculare a tarifelor percepute de Operatorul Sistemului MTender. Taxa va fi achitată de operatorul economic către Operatorul PEA odată cu depunerea ofertei în cadrul procedurii de achiziții publice desfășurate în Sistemul MTender. Operatorul PEA nu va publica oferta operatorului economic în Sistemul MTender în lipsa confirmării achitării taxei. În caz de anulare a procedurii de achiziție publică înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, Operatorul PEA, va restitui în termen de cinci zile lucrătoare taxa percepută operatorilor economici care au depus o ofertă în cadrul procedurii de achiziții publice anulate.