Consiliul Europei anunță o funcție vacantă de jurist asistent pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Poziția este deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova, iar perioada de angajare nu va depăși cinci ani. Persoana selectată va asista membrii curții în pregătirea corespondenței cu aplicanții la CtEDO și draftarea deciziilor în forme standard. Și anume, juristul asistent va fi responsabil pentru:
  • examinarea cererilor și clasificarea acestora;
  • elaborează decizii, rapoarte, note și alte documente;
  • consultă aplicanții privind condițiile de admisibilitate a cererilor;
  • participă la ședințele Curții și prezintă cererile depuse;
  • asistă unul sau mai mulți jurisprudenți în pregătirea cazurilor pentru examinare.
La funcția vacantă pot aplica persoanele care au studii superioare de licență în drept obținute în Republica Moldova și o experiență profesională de cel puțin șase luni, preferabil în sistemul juridic, în țara noastră sau în cadrul organizațiilor internaționale. De asemenea, persoana trebuie să cunoască foarte bine una dintre cele două limbi oficiale ale Consiliului Europei (engleza, franceza) și abilități pentru a scrie texte juridice. Totodată, este obligatoriu cunoșterea excelentă a limbii română. La concurs se pot înscrie persoanele cu vârsta de până la 35 de ani. Termenul limită pentru a depune dosarul este 24 octombrie. Formularul se completează pe www.coe.int/jobs.