Transmiterea în format electronic a datelor care conțin registrele deținătorilor de valori și documentația aferentă se efectuează prin mijloace securizate de transfer, stabilite de către Depozitarul central până la data inițierii transmiterii. Datele electronice care conțin registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă vor fi transmise în formatul și structura în care sunt prezente în sistemele informaționale ale societăților de registru, utilizând cheia digitală. La transmiterea în format electronic a datelor care conțin registrele deţinătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă, emitentul este obligat să completeze și să prezinte Depozitarului central Declaraţia pe propria răspundere privind integritatea, corectitudinea şi autenticitatea datelor. Societățile de registru vor utiliza cheile digitale de acces la canalul securizat al transferului de date, care au fost transmise anterior de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) persoanelor autorizate din cadrul societăților de registru în folosinţă temporară, în temeiul Hotărârii CNPF cu privire la unele măsuri faţă de participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi emitenţii ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului. Registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă, transmise în format electronic, vor conține în mod obligatoriu următoarele date și informații:
  • datele principale privind societatea emitentă;
  • balanţa valorilor mobiliare ale societăţii emitente;
  • conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau custozi ai valorilor mobiliare ale societăţii), cu indicarea claselor şi numărului de valori mobiliare care le aparţin, valorii lor de achiziţie, precum şi a grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
  • istoricul operațiunilor efectuate pe conturile personale ale deținătorilor de valori mobiliare din data formării inițiale a registrului, inclusiv pe contul emitentului, care conține:
- data efectuării operațiunii în registru; - tipul operațiunii efectuate în registru; - temeiul efectuării operațiunii în registru; - în cazul tranzacțiilor:
  1. tipul tranzacției;
  2. numărul de valori mobiliare care se modifică pe contul persoanei înregistrate;
  3. preţul;
  4. contrapartea.
  • alte date și informații stabilite de legislația în vigoare în privința registrelor deținătorilor de valori mobiliare.
Pentru asigurarea integrității datelor, societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central, în termen de până la 31 octombrie, mostre (modele) ale datelor electronice care conțin registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă, în formatul și structura în care sunt prezente în sistemele informaționale ale societăților de registru. Societățile de registru nu vor opera modificări sau completări la formatul și structura datelor din sistemele informaționale ale societăților de registru, după transmiterea mostrelor.