Opt magistrați din țară au obținut grade de calificare în urma unei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii aprobată în data 2 octombrie. Printre aceștia se numără un judecător de la Curtea de Apel Comrat și șapte de la Judecătoria Chișinău. Potrivit CSM, Marina Galupa, judecătoare la Curtea de Apel Comrat, a primit gradul II de calificare. Ruxanda Pulbere, de la Judecătoria Chișinău, a obținut gradului III de calificare, iar alți șase magistrați de la aceeași instanță au obținut gradul V de calificare. Ultimii sunt Svetlana Tizu, Gheorghe Stratulat, Eduard Galușceac, Constantin Roșca,  Natalia Patrașcu și Sergiu Bularu. Potrivit Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, gradul II de calificare, obținut de Marina Galupa, se acordă președinților judecătoriilor și judecătorilor curților de apel la expirarea a patru ani de la data conferirii gradului de  calificare precedent, acordându-se și în cazul conferirii titlului onorific ”Decan  al  autorității judecătorești”. Gradul III, conferit Ruxandei Pulbere, se acordă după expirarea a trei ani după  atribuirea gradului de calificare precedent. Gradul V, obținut de cei șase magistrați de la Judecătoria Chișinău, se acordă  judecătorilor, vicepreşedinţilor judecătoriilor după expirarea unui an de la numirea în  funcţie pentru prima dată. Gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru  înalt profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și îndeplinirea exemplară a  atribuțiilor de serviciu. Acestea se acordă magistraților, care au obținut calificativul ”foarte bine” şi ”excelent” la ultima evaluare.